...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจุฬาภรณ์ 10 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภยในหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 180 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 326 คน