...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก (กม.24) ม.1
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก (กม.24) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 15.00 เมตร ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2556 นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 374 คน