...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเล๊าะอาแย ม.1 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด :

           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบเล๊าะอาแย ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ทีี่  1  ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 324 คน