...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแบยาแบจะ ม.1 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด :

                            โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบยาแบจะ ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  หนา  0.12 เมตร ระยะทาง 300  เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.อัยเยอร์เวง  กำหนด  ม.1  ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง  จ.ยะลา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน