...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง ของ อบต.อัยเยอร์เวง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายปะวา ม.9
  รายละเอียด :

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะวา ม.9 กว้าง 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน