...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายจุฬาภรณ์ฯ 10 - คลองใหญ่ ม.10
  รายละเอียด :

ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายจุฬาภรณ์ฯ 10 - คลองใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.อัยเยอร์เวง กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ม.10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 304 คน