...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 ก.พ. 2564
2 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ม.ค. 2564
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ธ.ค. 2563
4 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ธ.ค. 2563
5 กฏกระทรวงอัตราภาษีป้าย 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 พ.ย. 2563
6 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 ก.ย. 2563
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
284
16 ก.ย. 2563
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
26 ส.ค. 2563
9 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
311
10 ส.ค. 2563
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
277
09 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25