...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
06 มี.ค. 2556
122 อบต.อัยเยอร์เวงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลอัยเยอร์เวงเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี พ.ศ.2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
26 ก.พ. 2556
123 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 ก.พ. 2556
124 ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง กม.29 - อัยเยอร์ควีน ดาวน์โหลดเอกสาร
388
04 ก.พ. 2556
125 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
558
25 ม.ค. 2556
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
22 ม.ค. 2556
127 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
07 ม.ค. 2556
128 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
04 ม.ค. 2556
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
454
04 ม.ค. 2556
130 กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
28 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25