...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติตำบลอัยเยอร์เวง๒๕๕๕
651
05 ม.ค. 2555
162 ประกาศติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
30 ธ.ค. 2554
163 ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
518
18 ต.ค. 2554
164 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
499
07 ต.ค. 2554
165 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1130
06 ต.ค. 2554
166 แผ่นพับประชาสันพันธ์การเลือกตั้งประจำปี 2554 หน้าสอง ดาวน์โหลดเอกสาร
572
06 ต.ค. 2554
167 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
26 ก.ย. 2554
168 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล พ.ศ.2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
28 มิ.ย. 2554
169 โครงการพัฒนาแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
16 มิ.ย. 2554
170 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร
505
11 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25