...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
578
24 พ.ค. 2554
172 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลอัยเยอร์เวงร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
424
07 มี.ค. 2554
173 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเอร์เวง เรื่องมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
25 ม.ค. 2554
174 ประมวลจริยธรรม ปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
25 ม.ค. 2554
175 ประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
25 ม.ค. 2554
176 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
22 พ.ย. 2553
177 ข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการประปา 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
30 ก.ย. 2553
178 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
22 ก.ย. 2553
179 กระบวนการลดขั้นตอนทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
446
03 ก.ย. 2553
180 แผนป้องกันอุทกภัย 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
03 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25