...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี (2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
541
17 มิ.ย. 2553
182 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
10 มิ.ย. 2553
183 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
696
17 พ.ค. 2553
184 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
30 เม.ย. 2553
185 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2553
685
05 เม.ย. 2553
186 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
08 มี.ค. 2553
187 ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลอัยเยอร์เวงร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาตำบล 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
405
22 ก.พ. 2553
188 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
20 ก.พ. 2553
189 ประมวลจริยธรรม ปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
25 ม.ค. 2553
190 ประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
25 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25