...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
286
06 ส.ค. 2563
12 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
17 ก.ค. 2563
13 แบบประเมิน LPA ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
06 ก.ค. 2563
14 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 พ.ค. 2563
15 ประกาศ รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
15 พ.ค. 2563
16 ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดารงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ดาวน์โหลดเอกสาร
258
01 พ.ค. 2563
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 มี.ค. 2563
18 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 มี.ค. 2563
19 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
24 ม.ค. 2563
20 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
30 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25