...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 แผนผังปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
433
18 ม.ค. 2553
192 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
15 ม.ค. 2553
193 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
15 ม.ค. 2553
194 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
10 ม.ค. 2553
195 สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
04 ม.ค. 2553
196 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2553 และสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
534
23 พ.ย. 2552
197 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
23 พ.ย. 2552
198 ประกาศใช้แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
698
16 ต.ค. 2552
199 ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
15 ต.ค. 2552
200 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
07 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25