...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
07 ต.ค. 2552
202 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
06 ต.ค. 2552
203 ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
06 ต.ค. 2552
204 สรุปผลการปฏิบัติงานส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
05 ต.ค. 2552
205 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
05 ต.ค. 2552
206 รายงานผลการปฏิบัติงาน(ตามแผนยุทธศาสตร์)ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
05 ต.ค. 2552
207 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนส.ค.-ก.ย.52 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
01 ต.ค. 2552
208 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 ต.ค. 2552
209 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
21 ก.ย. 2552
210 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม ดาวน์โหลดเอกสาร
466
15 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25