...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
09 ธ.ค. 2562
22 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 พ.ย. 2562
23 แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ค. 2562
24 สมัครเข้าร่วม โครงการแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
27 มิ.ย. 2562
25 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
19 มิ.ย. 2562
26 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ประจำปี 2561
254
18 มิ.ย. 2562
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
282
06 มิ.ย. 2562
28 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
22 พ.ค. 2562
29 ภัยเงียบจากกล่องโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
267
15 พ.ค. 2562
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
06 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25