...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ลด ละ เลิกใช้โฟมและพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
211
20 มี.ค. 2562
32 การลด แยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 มี.ค. 2562
33 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
14 มี.ค. 2562
34 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
14 มี.ค. 2562
35 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
209
08 ก.พ. 2562
36 จดหมายข่าวประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
12 พ.ย. 2561
37 รายงานผลการดำเนินความพึงพอใจต่อการบริการของกองช่าง อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
07 พ.ย. 2561
38 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
26 ต.ค. 2561
39 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
22 ต.ค. 2561
40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25