...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
20 เม.ย. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 ม.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ธ.ค. 2563
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
06 ต.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
06 ต.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
06 ต.ค. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
06 ต.ค. 2563
8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายชุมชนวะดะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
254
21 ก.ค. 2563
9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แต่ละซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
220
21 ก.ค. 2563
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายรอบชุมชนมัสยิดและตาดีกา กม.27 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
218
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67