...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 ม.ค. 2561
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 ธ.ค. 2560
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
07 พ.ย. 2560
94 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
13 ต.ค. 2560
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 ต.ค. 2560
96 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ตาม แบบ ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
250
02 ต.ค. 2560
97 สรุปผลการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
29 ก.ย. 2560
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
07 ก.ย. 2560
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
09 ส.ค. 2560
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
07 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67