...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
07 มี.ค. 2561
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
09 ก.พ. 2561
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
09 ม.ค. 2561
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ธ.ค. 2560
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
07 พ.ย. 2560
96 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 ต.ค. 2560
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
09 ต.ค. 2560
98 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ตาม แบบ ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
02 ต.ค. 2560
99 สรุปผลการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
29 ก.ย. 2560
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
07 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67