...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
09 ส.ค. 2560
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
07 ก.ค. 2560
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
07 มิ.ย. 2560
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
08 พ.ค. 2560
105 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง - ไอเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
293
21 เม.ย. 2560
106 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
19 เม.ย. 2560
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
07 เม.ย. 2560
108 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 มี.ค. 2560
109 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพี่แอ๊ะ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
267
13 มี.ค. 2560
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
08 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67