...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
06 มี.ค. 2560
112 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
276
06 มี.ค. 2560
113 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเถ้าแก่ลี ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 มี.ค. 2560
114 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเถ้าแก่ลี ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
241
21 ก.พ. 2560
115 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการงก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
255
21 ก.พ. 2560
116 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง ม.8 ต.อัยยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
248
10 ก.พ. 2560
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
08 ก.พ. 2560
118 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
08 ก.พ. 2560
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 ก.พ. 2560
120 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
06 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67