...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
279
19 ม.ค. 2560
122 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ตาม ประกาศ คตง.) ไตรมาศ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 ม.ค. 2560
123 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
06 ม.ค. 2560
124 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
06 ม.ค. 2560
125 ประกาศตรวจการจ้างปฏิทิน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
27 ธ.ค. 2559
126 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
285
21 ธ.ค. 2559
127 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
286
21 ธ.ค. 2559
128 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
290
21 ธ.ค. 2559
129 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
286
21 ธ.ค. 2559
130 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเลาะปาโจ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
260
21 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67