...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 ธ.ค. 2559
132 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยีแว ม.11 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
20 ธ.ค. 2559
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
19 ธ.ค. 2559
134 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
233
19 ธ.ค. 2559
135 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลาะเวาะเล็ง ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
234
13 ธ.ค. 2559
136 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 ธ.ค. 2559
137 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบโซ๊ะนัดตันหยง ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
09 ธ.ค. 2559
138 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ธ.ค. 2559
139 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
07 ธ.ค. 2559
140 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67