...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 สรุป ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
07 ธ.ค. 2559
142 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
07 ธ.ค. 2559
143 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจเร ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 ธ.ค. 2559
144 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลาะเวาะเล็ง ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
256
25 พ.ย. 2559
145 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเลาะปาโจ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
258
25 พ.ย. 2559
146 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเลาะปาโจ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
251
25 พ.ย. 2559
147 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเลาะปาโจ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
265
25 พ.ย. 2559
148 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลาะเวาะเล็ง ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
254
25 พ.ย. 2559
149 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
248
23 พ.ย. 2559
150 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบโซ๊ะนัดตันหยง ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
246
23 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67