...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอน ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
254
21 พ.ย. 2559
162 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบโซ๊ะนัดตันหยง ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
255
21 พ.ย. 2559
163 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
04 พ.ย. 2559
164 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
04 พ.ย. 2559
165 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ตาม ประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
258
25 ต.ค. 2559
166 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
07 ต.ค. 2559
167 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
05 ต.ค. 2559
168 ซ่อมแซมสะพานน้ำล้นสายบ้าน กม.29 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 ก.ย. 2559
169 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
23 ก.ย. 2559
170 ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
259
22 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67