...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายชุมชนวะดะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
290
21 ก.ค. 2563
12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แต่ละซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
251
21 ก.ค. 2563
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายรอบชุมชนมัสยิดและตาดีกา กม.27 ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
248
13 ก.ค. 2563
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
08 ก.ค. 2563
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
05 ก.ค. 2563
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
04 มิ.ย. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
23 เม.ย. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลูโบ๊ะกลาดี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
227
21 เม.ย. 2563
19 เชิญมาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลูโบ๊ะกลาดี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
14 เม.ย. 2563
20 เชิญมาเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
229
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67