...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ซ่อมแซมถนนสายโกวิทย์ ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 พ.ค. 2559
202 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ากูโบร์ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 พ.ค. 2559
203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบโซ๊ะ ม.3 ต.อัยเยอร์เ้วง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
19 พ.ค. 2559
204 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
06 พ.ค. 2559
205 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาเลย์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 พ.ค. 2559
206 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ม.10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
250
02 พ.ค. 2559
207 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตามแบบ ผด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 เม.ย. 2559
208 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
05 เม.ย. 2559
209 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิดสายหน้ามัสยิด ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 เม.ย. 2559
210 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจเร ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
289
25 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67