...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิดสายภายในหมู่บ้าน ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
07 มี.ค. 2559
232 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิดสายหน้ามัสยิด กม.36 ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
289
07 มี.ค. 2559
233 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
05 มี.ค. 2559
234 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยางแดง - จุฬาภรณ์ 10 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 มี.ค. 2559
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
05 ก.พ. 2559
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอินทร์ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา (ลงชื่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
01 ก.พ. 2559
237 ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายอาเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
261
28 ม.ค. 2559
238 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายอาเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
263
27 ม.ค. 2559
239 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายอาเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
260
27 ม.ค. 2559
240 ซ่อมแซมถนนสายอัยเนาะเปาะ ม.3 ต.อัยเยอร์เ้วง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
251
27 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67