...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410(กม.ที่ 109+300) บ้านอัยเยอร์ควีน ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
313
13 พ.ย. 2558
282 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน กม.27 - บ้านปิยะมิตร 3 ม.1,7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
296
13 พ.ย. 2558
283 ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน กม.27 – บ้านปิยะมิตร 3 ม.1,7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
306
13 พ.ย. 2558
284 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 (กม.ที่ 109+300) บ้านอัยเยอร์ควีน ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
288
13 พ.ย. 2558
285 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกม.27- บ้านปิยะมิตร 3 ม.1,7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
07 พ.ย. 2558
286 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
06 พ.ย. 2558
287 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
07 ต.ค. 2558
288 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตามแบบ ผด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
07 ต.ค. 2558
289 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
07 ต.ค. 2558
290 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ตาม ประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
289
06 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67