...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 เม.ย. 2563
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
03 เม.ย. 2563
23 เชิญมาเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 410 ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 มี.ค. 2563
24 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
278
13 มี.ค. 2563
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
225
10 มี.ค. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
25 ก.พ. 2563
27 เชิญมาเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 ก.พ. 2563
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
31 ม.ค. 2563
29 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสายยบูเกะบราเปะ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
27 ธ.ค. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายมะจือเบาะ - มะมาโร ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
24 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67