...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกวิทย์ ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
15 ก.ค. 2558
312 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนสายบ้านวังใหม่ ม.5 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
248
14 ก.ค. 2558
313 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
244
14 ก.ค. 2558
314 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางถนนสายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
243
14 ก.ค. 2558
315 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะนิล่าง ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
243
08 ก.ค. 2558
316 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
06 ก.ค. 2558
317 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าซอยในหมู่บ้าน ม.10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
248
03 ก.ค. 2558
318 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะแอซา ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
244
03 ก.ค. 2558
319 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบเซ็งยาบี ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
258
03 ก.ค. 2558
320 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบีจิห์ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
251
30 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67