...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ผลการเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยาง สายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
293
20 ก.ค. 2558
312 ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
307
20 ก.ค. 2558
313 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบฮะ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
15 ก.ค. 2558
314 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกวิทย์ ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
276
15 ก.ค. 2558
315 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการเสริมผิวลาดยางถนนสายบ้านวังใหม่ ม.5 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
280
14 ก.ค. 2558
316 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
272
14 ก.ค. 2558
317 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางถนนสายบ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
271
14 ก.ค. 2558
318 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะนิล่าง ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
270
08 ก.ค. 2558
319 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
06 ก.ค. 2558
320 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าซอยในหมู่บ้าน ม.10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
278
03 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67