...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเโต๊ะนิล่าง ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
279
29 มิ.ย. 2558
332 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะแอซา ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
281
29 มิ.ย. 2558
333 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบีจิห์ ม.6 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
277
26 มิ.ย. 2558
334 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนพี่แอ๊ะ ม.5 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
265
26 มิ.ย. 2558
335 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสวนพี่แอ๊ะ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
285
26 มิ.ย. 2558
336 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบีจิห์ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
272
26 มิ.ย. 2558
337 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแบฮะ ม.1 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
267
26 มิ.ย. 2558
338 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโกวิทย์ ม.6 อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
273
26 มิ.ย. 2558
339 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกวิทย์ ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
261
26 มิ.ย. 2558
340 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
05 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67