...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
06 พ.ค. 2558
342 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะวอ ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
290
16 เม.ย. 2558
343 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
05 เม.ย. 2558
344 ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
310
27 มี.ค. 2558
345 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เสง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 มี.ค. 2558
346 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
307
23 มี.ค. 2558
347 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง 410 (กม.ที่ 106-300 - บ้านอัยเยอร์ควีน) ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
270
23 มี.ค. 2558
348 ประกาศ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทางหลวง 410 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
23 มี.ค. 2558
349 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
280
09 มี.ค. 2558
350 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
05 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67