...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศ ก่อสร้างอาคาร ศพด.ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 ธ.ค. 2557
372 ประกาศ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
09 ธ.ค. 2557
373 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
04 ธ.ค. 2557
374 ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
303
28 พ.ย. 2557
375 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
293
24 พ.ย. 2557
376 ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.
247
24 พ.ย. 2557
377 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
06 พ.ย. 2557
378 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทล. ชนบท หมายเลข 3006 - บ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เสง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
247
27 ต.ค. 2557
379 ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยก ทล. หมายเลข 3006-บ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
274
24 ต.ค. 2557
380 ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยก ทล.ชนบท หมายเลข 3006 - บ้านวังใหม่ ม.5
287
17 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67