...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
245
17 ต.ค. 2557
382 ประกาศ จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแยกทฃ ทล.ชนบท หมายเลข 3006 - บ้านวังใหม่ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
246
17 ต.ค. 2557
383 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (ตามประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
269
09 ต.ค. 2557
384 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับดินสไลด์อาคารกลุ่มอาชีพ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 ต.ค. 2557
385 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
03 ต.ค. 2557
386 ประกาศ เรื่องแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
30 ก.ย. 2557
387 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตามแบบ ผด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
30 ก.ย. 2557
388 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายกะลาพอ - อัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
29 ก.ย. 2557
389 ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนอเงง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
22 ก.ย. 2557
390 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบาเละฮีเล ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
18 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67