...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบฮะ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
215
20 ต.ค. 2562
32 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
07 ต.ค. 2562
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 ต.ค. 2562
34 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยะโก๊ะปัตตานี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ก.ย. 2562
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
10 ก.ย. 2562
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 ส.ค. 2562
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
09 ก.ค. 2562
38 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
14 มิ.ย. 2562
39 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
14 มิ.ย. 2562
40 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลโตะนายแบ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
308
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67