...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 เชิญมาเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายมะจือเบาะ - มะมาโร ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 ธ.ค. 2562
32 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเพ็ง ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
239
28 พ.ย. 2562
33 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบฮะ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
20 ต.ค. 2562
34 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
07 ต.ค. 2562
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
07 ต.ค. 2562
36 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยะโก๊ะปัตตานี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
242
13 ก.ย. 2562
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 ก.ย. 2562
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
08 ส.ค. 2562
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 ก.ค. 2562
40 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67