...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
284
14 มิ.ย. 2562
42 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลโตะนายแบ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 มิ.ย. 2562
43 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลโต๊ะนายแบ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะล
226
10 มิ.ย. 2562
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
05 มิ.ย. 2562
45 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วชุมชนซาเรกะ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
31 พ.ค. 2562
46 ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะฮัจเปาะ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
265
22 พ.ค. 2562
47 ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอเซ็งสือแต ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
22 พ.ค. 2562
48 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอเซ็งสือแต ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
222
21 พ.ค. 2562
49 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะฮัทเปาะ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
223
21 พ.ค. 2562
50 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ตาม ประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
274
10 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67