...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แต่ละซอยในหมู่บ้าน ม.10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
13 ก.ค. 2563
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายชุมชนวะดะห์ ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
308
13 ก.ค. 2563
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
324
01 มิ.ย. 2563
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลูโบ๊ะแช ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
328
01 มิ.ย. 2563
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงกาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
08 พ.ค. 2563
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
28 เม.ย. 2563
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายมาเลย์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
28 เม.ย. 2563
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะลาเย็ง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 เม.ย. 2563
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียวสายมาเลย์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
27 มี.ค. 2563
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง - อัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
241
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12