...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาสายชุมชนบูเก๊ะบือราเป๊ะ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 ต.ค. 2556
102 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
304
28 ต.ค. 2556
103 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักศพ สำนักสงฆ์บ้านวังใหม่ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
18 ต.ค. 2556
104 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายมัสยิดเก่า ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 ต.ค. 2556
105 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานแขวน กม.32 ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
30 ก.ย. 2556
106 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 2,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
30 ก.ย. 2556
107 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
30 ก.ย. 2556
108 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
30 ก.ย. 2556
109 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้าน กม.29 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
23 ก.ย. 2556
110 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเมาะโง - จุฬาภรณ์ 10 ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
23 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12