...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านกำนัน ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
305
10 ก.ย. 2556
112 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระบะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
364
29 ส.ค. 2556
113 โครงการขนขยะริมทางสาย 410 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
21 ส.ค. 2556
114 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายปิยะมิตร 3 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
21 ส.ค. 2556
115 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมทางลงกูโบร์ บ้าน กม.38 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
21 ส.ค. 2556
116 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้น ศพด.บ้านอัยเยอร์เวง ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
309
01 ก.ค. 2556
117 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะจูดี ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
310
14 มิ.ย. 2556
118 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบกี ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
302
01 พ.ค. 2556
119 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบการิง ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
306
14 เม.ย. 2556
120 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถคูระบายน้ำสายหน้าโรงเรียน - โรงพัก ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
324
03 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12