...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.รถจักรยานยนต์สายลูโบ๊ะกลาดี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
202
27 มี.ค. 2563
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
201
19 มี.ค. 2563
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดกอซี ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 มี.ค. 2563
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยะโก๊ะปัตตานี ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
268
07 มิ.ย. 2562
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบฮะ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
247
06 มิ.ย. 2562
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบุญเพ็ง ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
01 เม.ย. 2562
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายมะฮัจเปาะ ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 มี.ค. 2562
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายกอเซ็งสือแต ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
254
28 มี.ค. 2562
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายดาแลโตะนายแบ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
27 มี.ค. 2562
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมอาคารกลุ่มอาชีพ กม.38 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
226
11 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12