...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
217
18 ธ.ค. 2561
22 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
247
08 มี.ค. 2561
23 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคาร อปพร. หมู่ที่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
09 ก.พ. 2561
24 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนรถจักรยานยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์บ้านเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
342
12 ม.ค. 2561
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายตันหยงกาเม็ง - ไอเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
253
31 มี.ค. 2560
26 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายเถ้าแก่ลี ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
17 ก.พ. 2560
27 ประกาศเปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพี่แอ๊ะ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
254
14 ก.พ. 2560
28 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
254
14 ก.พ. 2560
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเขียนแบบโครงการทางเดินลอยฟ้า และหอชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk) ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
380
13 ม.ค. 2560
30 ประกาศเปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญสุข ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
252
27 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12