...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ากูโบร์ ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
291
23 พ.ค. 2559
42 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโกวิทย์ ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
278
23 พ.ค. 2559
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายแบโซ๊ะ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
279
17 พ.ค. 2559
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปฏิทิน อบต.อัยเยอร์เวง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
16 พ.ค. 2559
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาเลย์ ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
259
18 มี.ค. 2559
46 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจเร ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
248
18 มี.ค. 2559
47 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าซอยหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ม.10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
270
18 มี.ค. 2559
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.9 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
260
07 มี.ค. 2559
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ม.3 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
07 มี.ค. 2559
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายยางแดง - จุฬาภรณ์ 10 ม.8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12