...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
13 ธ.ค. 2557
72 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
08 ธ.ค. 2557
73 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด. ม.1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 พ.ย. 2557
74 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัยเยอร์ควีนล่าง ม.2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
301
24 พ.ย. 2557
75 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
307
15 ต.ค. 2557
76 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายลาตอ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
03 ก.ย. 2557
77 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเปาะวอ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
03 ก.ย. 2557
78 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายจุฬาภรณ์ฯ 10 - คลองใหญ่ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 ส.ค. 2557
79 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนใน ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
29 ส.ค. 2557
80 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบาเละฮีเล ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12